Lapas statistika

Lai apskatītu lapas vai lapu statistiku, kuras ir pievienojušās AdClick tīklam, nepieciešams pieslēgties savam AdClick kontam.

Jāatver sadaļa Publicētājs > Statistika:

Statistikā jūs redzēsiet:

  • Lapu ekspozīcijas (reklāmas vienā lapas apskatē),
  • Ekspozīciju skaitu (individuālu reklāmu ekspozīcijas),
  • Klikšķu skaitu,
  • CTR (Ekspozīciju un klikšķu attiecību procentos),
  • Vidējo klikšķa cenu,
  • eCPM (kāda būtu maksa, ja tiktu izmantots CPM modelis),
  • Peļņā.

Paplašinot filtru, jūs varat izvēlēties statistikas periodu un citus filtra iestatījumus.

Turklāt, atķeksējot vajadzīgos ierakstus, ir iespējams lejupielādēt statistiku jūsu datorā nospiežot uz “Lejupielādēt .XLS failu”.

Do you have something to say?

Your email is never published nor shared.
Required fields are marked *